4. Cyklus For vs cyklus While/Do-While

  1. Opakování programů s využitím cyklu For
  2. Nahrazení cyklu for cykly While/Do-While
  3. Tvorba vývojových diagramy z vytvořených programů